اپليكشن قرآن حكيم


اين اپليكشن حاوی ترجمه صوتی ۶۲۳۶ آيه قرآن کریم (به صورت شرح كامل و شرح خلاصه) می‌باشد که توسط عبدالعلی بازرگان در طول سنوات گذشته عرضه، ضبط ، تفکیک و به شکل نرم افزار همراه، ارائه گردیده است. قلم درشت و خواناى متن قرآن، محیط ساده و کاربردی، قابليت جستجوى آيات به نام و شماره سوره و جزء، راهنمای صفحات، ترجمه انگليسى، قابليت جستجو در متن عربى، فارسى، انگليسى و حتى ريشه كلمه از جمله مشخصات این اپليكشن می‌باشد. اين اپليكشن همچنين حاوى ترجمه و شرح كتبى كل قرآن به فارسی و ترجمه روان انگليسى مى‌باشد
لينك دانلود از Google Play
لينك دانلود از iTunes